Taukah anda ?

apakah anda ingin ?

2013-06-19

RAHASIA KEAJAIBAN DAN KEUTAMAAN DOA NURBUAT

Pengunjung blog RB yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi suatu doa mujarab dan ampuh,sangat bagus diamalkan setiap hari dan doa ini juga telah saya amalkan sejah masih duduk dibangku SD hingga sekarang. Alhamdulillah,dengan ijin Allah jualah,telah banyak manfaat yang saya peroleh berkat mengamalkan doa ini.

Salah satu Doa yang memiliki banyak khasiat diturunkan Allah adalah Do’a Nurbuat (Nurul Nurbuwah/khotamun Nubuah), syarat utama dalam mengamalkannya agar mustazab
dengan berlaku ihklas. Menurut
Riwayat, bahwa Rasulullah usai
melaksanakan Sholat Subuh bersama para sahabat duduk di masjid. Kemudian datanglah malaikat Jibril seraya berkata: “Aku diutus oleh Allah membawa Do’a Nurbuat untuk diserahkan kepadamu (Rasulullah).”

Menurut keterangan yang
disampaikan oleh Imam At Turmuzi Radhiyallahu ‘anhu bahwa :Barangsiapa menilik atau
memandang kepada “Khatamun
Nubuwwah” sedang ia berwudhu’
pada waktu subuh, niscaya Allah
akan memelihara akan dia hingga
waktu petang. Dan barang siapa
menilik kepadanya pada waktu
maghrib maka terpelihara pula
hingga ke pagi. Demikian juga
barang siapa menilek kepadanya
pada awal bulan niscaya Allah akan
memelihara akan dia dari segala
bala dan kecelakaan hingga akhir
bulan itu. Selanjutnya barang siapa
yang menileknya kepadanya sewaktu hendak berjalan (musafir) niscaya jadilah sepanjang perjalanannya itu barokah dan selamat. Barang siapa mati dalam tahun itu maka niscaya dimatikan Allah dalam keadaan beriman insya Allah Ta’ala, tetapi hendaklah yakin sepenuh hati
kepada Allah S.W.T. dan sekurang-
kurangnya berselawat keatas
Junjungan Besar Rasullulah, Nabi
Muhammad S.A.W sebanyak 33 kali atau 313 kali sehari agar mendapat kerahmatan keberkatan, keredhaan,hidayah, pimpinan, petunjuk dan kasih sayang Allah S.W.T Insya Allah.

Inilah teks latin doa nurbuat:

“Bismillaahir rohmaanir rohiim.
Allahumma dzisshulthanil azhiim.
Wa dzil mannil qadim wa dzil wajhil kariim wa waliyyil kalimaatit
tammaati wad da’awaati mustajaabati ‘aaqilil hasani wal
husaini min anfusil haqqi ‘ainil
qudrati wannaazhirinna wa ‘ainil insi wal jinni wa in yakadul ladziinna kafaruu la yuzliquunaka bi- abshaarihim lamma sami’udz dzikra wa yaquuluuna innahu lamajnuun wa maa huwa illa dzikrul lil ‘aalamiina wa mustajaabu luqmanal hakiimi. wa waritsa sulaimaanu daawuda ‘alaihimas salaamu al waduudu dzul ‘arsyil majiidi thawwil
‘umrii wa shahhih ajsadii waqdhi
haajatii wa aktsir amwaalii wa
aulaadii wa habbib linnaasi ajma’in
Watabaa ‘adil ‘adaa wata kullahaa
min banii aadama ‘alaihis salaamu
man kaana hayya wa yahiqqal qaulu ‘alalkaafiriina waqul jaa al haqqu wa zahaqalbaathilu innal baathila kaana zahuuqaa. Wa nunazzilu minal qur’aani maa huwa syifaa-uw wa rahmatul lil mu’miniina. Wa laa yaziidu zhaalimiina illaa khosaaron.
Subhaana rabbika rabbil ‘izzati
‘ammmaa yashifuuna wa salaamun
‘alal murshaliina wal hamdu lillahi
rabbil ‘aalamiin.

Artinya:

“Ya Allah, Zat Yang memiliki
kekuasaan yang agung, yang
memiliki anugerah yang terdahulu, memiliki wajah yang mulia,menguasai kalimat-kalimat yang sempurna, dan doa-doa yang
mustajab, penanggung Hasan dan
Husain dari jiwa-jiwa yang haq,dari
pandangan mata yang memandang,dari pandangan mata manusia dan jin. Dan sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar akan menggelincirkan kamu dengan
pandangan mereka, ketika mereka
mendengar Al-Quran dan mereka
berkata: “Sesungguhnya ia
(Muhammad) benar-benar orang
yang gila, dan Tiadalah itu semua
melainkan sebagai peringatan bagi
seluruh alam. Allah yang mengabulkan do’a luqmanul hakim
dan mewariskan sulaiman bin daud a.s. Allah adalah Zat Yang Maha Pengasih lagi memiliki singgasana yang Mulia, panjangkanlah umurku, sehatlah jasad tubuhku , kabulkan hajatku, perbanyakkanlah harta bendaku dan anakku, cintakanlah semua manusia dan jauhkanlah permusuhan dari anak cucu Nabi
Adam a.s., orang-orang yang masih
hidup dan semoga tetap ancaman
siksa bagi orang-orang kafir. Dan
katakanlah : “Yang haq telah datang
dan yang batil telah musnah,
sesungguhnya perkara yang batil itu pasti musnah”. Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang- orang yang beriman, dan Al-Quran tidak akan menambah kepada orang-orang yang berbuat aniaya melainkan hanya kerugian. Maha Suci Allah Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari sifat-sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Dan semoga keselamatan bagi para Rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.”

Selain daripada doa nurun
nubuwwah ia juga di kenali sebagai; doa nurbuwat atau doa nurbuat juga doa nurbuah dan doa nurbuwah,bergantung pada loghat mengikut suku kaum baik di Malaysia maupun di Indonesia.

Doa Nurun Nubuwwah di katakan memiliki khasiat yang banyak sekali dan sangat menakjubkan terhadap siapa yang suka membaca dan mengamalkannya
dengan ikhlas hati benar-benar
karena Allah. Dan di antara khasiat
–khasiatnya adalah seperti berikut;

Khasiat yang terkandung dalam doa Nurbuat antara lain:
• Hajat dapat terkabul, jika dibaca
sesudah sholat fardlu secara rutin.
• Dapat bertemu dengan Jin, bisa
merubah rupa .
• Dapat menyembuhkan hewan yang
cacad bila dibacakan pada hewan
tersebut.
• Dapat diampuni dosa kita, jika
dibaca ketika matahari terbenam.
• Dapat disayangi oleh musuh, jika
dibaca ketika hendak keluar rumah.
• Dapat menjadi penjaga rumah dari
gangguan jin, sihir, santet dan
bahaya lainnya, jika ditulis lalu
disimpan di dalam rumah.
• Dapat menyelamatkan serangan
hama, jika ditulis lalu diletakkan
pada tanaman.
• Dapat mengusir jin dari tempat-
tempat angker, jika ditulis dan
diletakkan di tempat tersebut.
• Dapat kesejahteraan dunia akhirat jika dibaca setiap hari secara rutin.
• Dapat menjauhkan dari kekufuran dan perbuatan maksiat jika dibaca 50 kali setiap malam Jum’at.
• Dapat memperlihatkan hal-hal
yang indah, jika dibaca 100 kali
pada malam Sabtu.
• Dapat menawarkan air laut, jika
dibaca lalu ditiupkan pada air laut
tersebut.
• Dapat awet muda jika dibaca
setiap malam Minggu
• Dapat keselamatan hidup jika
dibaca setiap malam Senin.
• Dapat menguatkan tubuh jika
dibaca setiap malam Selasa.
• Dapat menguatkan gigi jika dibaca setiap malam Rabu.
• Dapat menjadikan wajah tampak
lebih tampan/cantik jika dibaca
setiap malam Kamis.
• Dapat menjinakkan binatang buas
jika dibaca pada telinga binatang
tersebut.
• Dapat bertemu Nabi Muhammad
dalam mimpi jika dibaca 100 kali
sebelum tidur.
• Dapat menyembuhkan segala
macam penyakit jika dibacakan pada minyak kelapa lalu dioleskan pada bagian yang sakit tersebut.
• Dapat dikasihi oleh penguasa,
pejabat jika dibaca setiap hari.
• Dapat berjalan jauh, jika dibacakan pada daun sirih yang bertemu ruasnya lalu diioleskan keseluruh tubuh dan kedua kaki.
• Dapat bertemu dengan raja jin jika dibaca pada tengah malam dalam keadaan suci.
• Dapat keselamatan dari
pertempuran jika dibaca ketika akan berangkat bertempur.
• Dapat diterima lamaranya jika
dibaca ditempat sunyi setelah
siangnya berpuasa.
• Dapat memudahkan kelahiran jika dibacakan pada segelas air lalu
diminumkan pada Ibu yang akan
melahirkan tersebut.
• Dapat menyembuhkan sakit pada
mata jika dibaca lalu ditiupkan pada mata yang sakit.
• Dapat menyembuhkan gigitan
binatang berbisa jika dibaca lalu
ditiupkan pada gigitan tersebut.
• Dapat kemuliaan di lingkungan
masyarakat jika dibaca secara rutin
setiap hari.
• Dapat melenyapkan permusuhan
jika dibaca sebanyak-banyaknya
* Masih banyak khasiat yang
terkandung dari Do’a Nurbuat

CARANYA:
Bertemu para nabi.
Rasulullah SAW bersabda: ”Barang
siapa yang ingin bertemu dengan
para Nabi, maka bacalah doa Nurun Nubuwwah sebanyak seratus kali,kemudian tidur, Insya- Allah akan mimpi bertemu dengan para Nabi, disamping itu siapa pun yang melihatnya akan menaruh kasih sayang, dan hendaknya tidak terhenti dalam mewiridkan doa Nurun Nubuwwah ini hingga sampai anak cucu.

Pelindung dari Sihir.
Di riwayatkan , bahawa Rasulullah
SAW bersabda setelah solat Subuh
ketika duduk-duduk bersama para
sahabat di Masjidil Haram, tiba-tiba datanglah Malaikat Jibril a.s.
membawa doa Nurun Nubuwwah,
seraya berkata : ”Wahai Rasulullah,
aku telah di utus oleh Allah
Subhanahu Wa Taala untuk
menyampaikan doa ini kepadamu /Rasulullah”. Selanjutnya beliau
bersabda :”Doa Nurun Nubuwwah ini banyak sekali faedahnya bila di baca dan diamalkan. Dan apabila tidak dapat membaca atau tidak hafal,maka cukuplah ditulis, kemudian tulisan tersebut disimpan dalam rumah, maka Allah akan senantiasa memberikan perlindungan kepada
penghuni rumah itu dari sihir /tenung atau penyakit.

Hajat Tercapai.
Barangsiapa yang membaca dan
mengamalkan doa ini secara
istiqamah pada setiap selesai solat
sekurang-kurangnya sekali, maka
Insya Allah apa pun hajatnya akan
segera terlaksana.

Jika ada ratu/raja yang ingin
menjadi pendeta (orang yang banyak ilmu) maka dengan berkat doa ini Insya-Allah akan berhasil.
Demikian juga jika ada pendeta yang ingin menjadi Wali Allah, maka dengan berkat doa ini Insya-Allah akan berhasil.

Dimuliakan orang
Rasulullah SAW bersabda , ”Jika
kamu ingin dimuliakan oleh orang
lain, maka bacalah Doa Nurun
Nubuwwah.”

Pengasih
Bilamana anda ingin mendekati
raja / menteri atau orang yang
berpangkat atau berkumpul dengan orang banyak maka bacalah doa ini pada tiap hari sekurang-kurangnya sekali, Insya-Allah semua orang yang anda dekati itu akan menaruh kasih
sayang.

Melamar wanita.
Bilamana anda ingin melamar
seorang wanita, maka berpuasalah
sehari dan malamnya jangan tidur,
kemudian bacalah doa ini terus
menerus di tempat yang sunyi,
Insya-Allah lamaran anda di terima.

Pengaman bagi orang bertengkar
Bilamana ada orang yang bertengkar,sedang anda ingin melerainya maka bacalah doa ini, Insya-Allah orang yang bertengkar itu akan berhenti dan akhirnya saling memaafkan.

Musuh menjadi takut
Bilamana anda pergi berperang
(fisabilillah), bacalah doa ini, Insya-
Allah tidak di kejar musuh, bahkan
musuh akan lari tunggang langgang
ketika bertemu dengan anda.

Harta dunia.
Bilamana anda ingin harta dunia,
maka bacalah doa ini pada kunir
(kunyit putih / temu) kemudian
tanamlah di tanah, Insya-Allah akan jadi emas, tapi jangan berbicara atau beritahu orang lain.

Kuat berjalan
Bilamana anda ingin kuat berjalan,
bacalah doa tersebut pada daun
sirih yang bertemu ruasnya,
kemudian sapukanlah mulai dari
kepala hingga kaki, Insya-Allah anda akan kuat berjalan walau sejauh perjalanan yang anda tempuh itu.

Penyelamat dari gangguan makhluk halus.
Bilamana doa Nurun Nubuwwah ini ditulis pada kertas lalu tulisan
tersebut di letakkan pada tanaman,Insya-Allah tanaman tersebut akan selamat dari hama, apabila di letakkan pada tempat-tempat yang menakutkan atau pada tempat-tempat yang ditempati syaitan atau iblis, jin atau hantu dan segala macam jenis makhluk halus, maka dalam waktu singkat mereka akan
berpindah tanpa kembali lagi.

Mengubat dari kerasukan.
Bilamana ada orang di rasuk hantu,syaitan dan jin, atau gila, maka cara mengubatinya adalah bacakan kepada minyak kemudian sapukan kebadannya..

Raja Jin.
Bilamana anda ingin mendatangkan raja jin, maka bacalah doa ini sebanyak seratus kali dalam keadaan tidak berhadas (suci), baik suci badan dan tempat, kemudian masuk di tempat yang sepi pada malam Jumaat. Insya-Allah anda akan dijumpai oleh si raja jin itu.

Menjumpai Jin.
Suatu keajaiban yang luar biasa
bilamana ada jin yang ingin
menyerupai manusia, maka jadilah
ia manusia lantaran berkah-Nya doa Nurun Nubuwwah ini, begitu pun manusia jika ingin menjumpai jin,maka ia mengamalkan doa tersebut.

Penyembuh Kesakitan.
Bilamana ada orang sakit, maka
bacalah doa ini pada minyak (minyak kelapa / sawit wijen), kemudian sapukan pada tempat yang sakit,Insya-Allah akan lekas sembuh.

Penawar gigitan ular
Bilamana ada orang digigit ular, atau kena sengatan binatang berbisa,atau kena racun dan penyakit lain,maka bacakanlah doa tersebut pada tempat yang terkena gigitan atau sengatan itu, Insya’ Allah akan lekas sembuh.

Sakit mata
Bilamana ada orang sakit mata, maka bacalah doa ini lalu tiupkan pada mata yang sakit itu. Insya-Allah akan lekas sembuh.

Sulit bersalin.
Bilamana ada wanita bersalin yang
sulit, maka bacalah doa ini pada
pinggang atau mangkuk putih yang
berisi air, kemudian airnya
diminumkan, Insya-Allah bayinya
akan segera keluar tanpa kesulitan
yang di derita oleh sang ibu.

Turun hujan.
Bilamana akan turun hujan dalam
suatu perjalanan, agar anda tidak
kehujanan, maka bacalah doa
tersebut, Insya-Allah tidak jadi
turun hujan.

Binatang cacat
Jika ada binatang yang cacat dengan dibacakannya akan menjadi sempurnalah binatang tersebut

Mengelakkan serang hama pada
tanaman
Jika dipasang/diletakan pada
tanaman, Insya-Allah selamat dari
segala hama

Air asin menjadi tawar
Bilamana anda pergi belayar naik
perahu, kemudian di situ anda
kehabisan air minum, maka bacalah doa ini pada air laut, Insya-Allah air laut yang semula jadi masin itu berubah menjadi tawar dan boleh anda minum.

Penyelamat siksa neraka.
Bilamana doa ini di baca setiap hari,maka akan selamat dari seksa
neraka, selamat dunia akhirat dan
terhindar dari godaan syaitan.

Di baca pada malam Sabtu Ingin
mimpi yang indah.
Bilamana anda ingin mimpi yang
indah, maka bacalah doa ini pada
malam Sabtu, sebanyak seratus kali,Insya Allah akan tercapai.

Di baca pada malam Ahad Awet
Muda
Bilamana anda baca pada malam
Minggu, maka anda boleh awet
muda walau usia sudah lanjut.

Di baca pada malam Isnin

Memberi keselamatan.
Bilamana anda baca pada malam
senin, maka Allah akan memberikan keselamatan kepada anda, dijauhkan dari malapetaka.

Di baca pada malam Selasa -Menjadi kuat
Bilamana anda baca pada malam
Selasa, maka anda akan menjadi
kuat, serta terjauh dari penyakit.

Di baca pada malam Rabu Gigitan
yang kuat

Bilamana anda baca pada malam
Rabu, maka gigi anda akan menjadi kuat, serta terjauh dari penyakit.

Di baca pada malam Kamis

wajah berseri.
Bilamana anda baca pada malam
Khamis, maka wajah anda bertambah elok sehingga banyak wanita yang terpikat.

Di baca pada malam Jumat Binatang menjadi patuh.
Bilamana anda baca pada malam
Jumaat, maka semua binatang yang buas akan menjadi patuh terhadap anda. Jika doa ini di baca sebanyak 50 kali, insya-Allah akan terhindar daripada Kufur, Bidaah dan dijauhkan dari pekerjaan yang keji.

Dibaca ketika matahari hendak
terbenam- diampuni dosa
Jika di baca ketika matahari hendak terbenam, maka Allah akan mengampuni segala dosanya.

Semoga berkah dan bermanfaat
Aamiin Allahumma Aamiin
Mohon maaf bila ada kekurangan
atau ada kata yang tak berkenan di
hati
*Jazakumullahu khairan wa
barakallahu fikum

Catatan:
-Semua manfaat dan keutamaan yang diperoleh setelah mengamalkan doa ini adalah semata mata atas ijin Allah SWT.
-kerjakan sholat 5 waktu,karena merupakan kunci keberhasilan amaliah yang lain.

Baca juga:
keagungan dan keutamaan sholawat fatih

0 comments:

Post a Comment

Silakan tinggalkan komentar anda dengan komentar yang baik dan benar yang berkaitan dengan artikel diatas tanpa ada iklan,dan hal-hal yang berbau SARAyang tentunya bersifat membangun agar blog ini bisa lebih baik lagi.Terimaksih

+


Mau buat buku tamu ini ?
Klik di sini

Entri Populer

Followers